Türkiye devletinin rejiminin adını koyan inkılap hangisidir?

Türkiye devletinin rejiminin adını koyan inkılap hangisidir?

Türkiye devletinin rejiminin adını koyan inkılap hangisidir?

Cevap: Türkiye devletinin rejiminin adını koyan inkılap, Cumhuriyet İnkılabı’dır. 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun monarşik yapısı terk edilmiş ve yerine laik, demokratik ve cumhuriyetçi bir yönetim biçimi benimsenmiştir. Bu inkılap, Türk toplumunda kadın haklarından eğitim reformlarına kadar birçok alanda önemli değişiklikler yapmıştır