Türkçenin yazılı dönemine ait ilk evresi nedir?

Türkçenin yazılı dönemine ait ilk evresi nedir ?

Türkçenin yazılı dönemine ait ilk evresi

Türkçenin ilk yazılı evresi

Eski Türkçe , Türk yazı dilinin ilk devresidir. 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadarki döneme aittir. Bu devrede , Göktürkler, Uygurlar ve Karahanlılar devrinin bir bölümü olmak üzere yaklaşık olarak sekiz asırlık dönemi kapsamaktadır.