Türkçede ikilemelerin kullanılması türkçenin hangi özelliği ile ilgilidir

Türkçede ikilemelerin kullanılması türkçenin hangi özelliği ile ilgilidir

Türkçede ikilemelerin kullanılması türkçenin hangi özelliği ile ilgilidir?

Cevap: Türkçede ikilemelerin kullanılması, Türkçenin “eklemeli dil” özelliği ile ilgilidir. Türkçe, kelime köklerine çeşitli ekler ekleyerek yeni kelimeler türetme yöntemini kullanır. İkilemeler ise, bu eklerin iki kez kullanılarak bir kelimenin tekrarlanmasıyla oluşur. Bu durumda, aynı kelime kökünden farklı anlamlarda iki kelime üretilmiş olur. Örneğin, “çaydanlık” kelimesi, “çay” kelimesinin köküne “danlık” eki eklenmesiyle oluşur ve bu ikileme, Türkçenin eklemeli dil yapısının bir örneğidir.