Türkçe Test sorusu

İnsanlar, bildikleri kelime sayısı kadar düşüne- bilir. O yüzden geniş düşünebilme, kelime sayı- sına bağlanmıştır. Çünkü insan belleğinde yer bulamamış bir kavramın düşüncesi olamaz. İn- sanın belleğinde ne kadar kelime varsa insan, o kadar geniş düşünüyor demektir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde anlatı- lanlarla ilgili değildir?

A) Kullandığımız kelime sayısı, düşünme gücü- müzü gösterir.

B) Bildiğimiz her kelime, düşüncemize yansır.

C) Düşüncenin zenginliği düş gücüyle ilgilidir.

D) Kullandığı kelime sayısı az olanın düşüncesi de sığdır.