Türkçe moğolca mançu tunguzca ve korece ana bir dil oluşturduğu

Türkçe, Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecenin ana bir dil oluşturduğu; hipotetik, farazi bir dönemdir. Bu dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri bilinmemektedir.

Sözü edilen “Türk dilinin tarihi dönemi” verilenlerden hangisidir?

A) İlk Türkçe B) Eski Türkçe C) Ana Türkçe D) Altay Dil Birliği

Türkçe, Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecenin ana bir dil oluşturduğu; hipotetik, farazi bir dönemdir. Bu dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri bilinmemektedir. Sözü edilen “Türk dilinin tarihi dönemi” verilenlerden hangisidir?

Cevap: Sorunun doğru cevabı Altay Dil Birliği dir.

Altay Dil Birliği, bazı dilbilimcilerin öne sürdüğü hipotetik bir dil ailesidir. Bu hipotez, Türkçe, Moğolca, Tunguzca ve Mançu dillerinin ortak bir kökene sahip olduğunu, dolayısıyla bu dillere ait benzerliklerin bu ortak kökten kaynaklandığını iddia eder.