Türkçe cevap E gösteriyor

Text

ası için
15. (1) Panait Istrati, daha çocukken cahil ve delicesine ben-
cil insan canavarlannın ellerine verilir; onlar bu heyecan-
la dolu, yaşamaya susamış, çelimsiz çocuğun kolunu
kanadını kırarlar. (11) Çocuğun; gün ışığına, ağaçlanın hi-
şırtısına, dalgaların şırıltısına, meltemin okşayışına, kuş-
lann civiltisina, mis kokulu kırlara, merakını uyandıran
ufuklara, altında ezildiği sonsuzluğa muhtaç bir hayat to-
murcuğu olduğunu o cahil insanlar nereden bilsin? (III)
Çocukluğun, hayat mevsimlerinin en körpesi olduğunu,
mutluluk içinde bile varlığı fani olan o insan yapısının
temellerinin ancak bu mevsimde atıldığını nereden akıl
etsin? (IV) Oysa bütün yapının uçuruma yuvarlanması
istenmiyorsa, bu temeller iyilik, yalnız iyilik harcıyla yoğ-
rulmalıdır. (V) Insanların çoğunluğu; çocukluğunu dayak
yiyerek, yoksunluklara katlanarak, kanunların yükselttiği
o ömür törpüsü kalelerde geçirirken hayat temellerinin
böyle atılmasını nasıl isteyebilirsiniz?
→ Sart kipinden sonra virgil kullanılmaz
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
noktalama yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
my fizik
Metin YILDIRIM
IV
E) V
youtube kanalına abone olur