Türk dili ödevi

Dili düşünce ve kültür bakımından irdeleyerek Türkçemiz özelinde değerlendiriniz