Trigonometri y


90(deg) < x < 180deg olmak üzere,

a = tan x

b = sin x

Sylbre phar overline C = cos x

Sose olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonu cu sıfır olabilir?