Trigonometri sor

cos(- (19pi)/3)

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir

Cevap C dir. Paydanın 2 katı 6, 19 un 6 ile bölümünden kalan 1 dir. Negatif açı olduğu için,

2\pi -\frac{\pi }{3}=5pi/3

Cos5pi/3=cospi/3