Trigonometri ozdeslikler

Özdeşlikkk

 1. x = sin20° olmak üzere,
  sin 200° + cos 110° tan 340°-cot 250°
  ifadesinin x cinsinden eşiti nedir?
  A) √x²-1
  B) √1-x2
  C) 1-x2

D) x 1
E) x² + 1
an (3-0) sin (π-α). tan COS (-a). cot (2x + α) 2
ifadesinin değeri kaçtır?

Verilen sin tan değerlerini dar açıya çevirdik @Hasret1