Trenlerin tekerlek sayısının çok olması hangisi ile açıklanabilir?

Trenlerin tekerlek sayısının çok olması hangisi ile açıklanabilir?

Trenlerin tekerlek sayısının çok olması hangisi ile açıklanabilir?

Cevap: Trenler ağır araç olduğu için tekerlek sayısının çoktur çünkü bu ağırlığı tekerler yardımıyla raylara eşit olarak dağıtırak basıç azaltılır.