Toprak içerdiği maddelere göre nasıl sınıflandırılır

toprak içerdiği maddelere göre nasıl sınıflandırılır

Toprak içerdiği maddelere göre nasıl sınıflandırılır

Cevap:

  1. Taşlı Topraklar: Bu topraklar, içeriğinin büyük bir kısmını taşlar oluşturur. Toprak kısmı azdır ve genellikle taşlarla kaplıdır. Bu topraklar genellikle suyun iyi drenajını sağlar ve bitkiler için oksijenin iyi erişilebilir olduğu topraklardır. Tarım için uygun olmayabilirler.

  2. Kumlu Topraklar: Kumlu topraklar, büyük ölçüde kum içerirler. Kum tanecikleri büyük, taneler arası boşluklar fazla olduğu için bu topraklar iyi havalanır ve suyu hızlıca geçirir. Bunun sonucunda sulama gereksinimi daha fazladır. Bitkiler için iyi drenaj sağlarlar, ancak su ve besin maddelerini tutma kapasiteleri düşüktür.

  3. Tınlı Topraklar: % 30-50 arası kil içerirler ve işlenmeleri kolaydır. Tarım için elverişli topraklardır.

  4. Killi Topraklar: Killi topraklar, büyük ölçüde kil içerirler. Kil, ince taneciklere sahiptir ve bu nedenle taneler arası boşluklar azdır. Bu topraklar suyu iyi tutarlar, ancak aşırı yağış durumlarında su birikmesine neden olabilirler. Kil topraklar, bitkiler için besin maddelerini tutma kapasitesi yüksek olan verimli topraklardır.

  5. Marnlı Topraklar: İçinde kum, kil, çakıl ve humus bulunur. Bağcılık için uygun topraklardır.

  6. Humuslu Topraklar: Siyah renkte ve besin maddelerince zengin topraklardır. Kolay ısınırlar ve su tutma kapasiteleri iyidir.

  7. Kireçli Topraklar: Kireçli topraklar, kum, kil, humus ve kireç içerirler. Kireç, toprağın pH değerini yükseltebilir ve bu nedenle asidik topraklarda kullanılır. Bu topraklar da iyi drenaj sağlayabilir ve bitkiler için uygun pH koşulları oluşturabilirler.