Toprağın rüzgar ve su etkisiyle taşınmasına ne denir

toprağın rüzgar ve su etkisiyle taşınmasına ne denir

toprağın rüzgar ve su etkisiyle taşınmasına ne denir

Cevap: Toprağın rüzgar ve su etkisiyle taşınmasına “erozyon” denir. Erozyon, toprak, kum, çakıl veya kaya parçalarının rüzgar, su, buz veya diğer doğal etmenlerin etkisiyle yerlerinden koparılarak taşınması ve bir başka yere nakledilmesi sürecini ifade eder. Erozyon, çevresel faktörlere bağlı olarak farklı türlerde meydana gelebilir ve tarım arazileri, nehir kıyıları, dağ etekleri ve sahil bölgeleri gibi çeşitli alanlarda sorun oluşturabilir.

Erozyon, toprak kaybına, su kirliliğine ve habitat kaybına neden olabilir, bu nedenle doğal kaynakları ve çevreyi koruma önlemleri genellikle erozyonun etkilerini azaltmaya yöneliktir.