Toplumsal yapıyı oluşturan ögeler arasında nasıl bir etkileşim vardır

Toplumsal yapıyı oluşturan ögeler arasında nasıl bir etkileşim vardır

Toplumsal yapı, toplumu oluşturan bireyler ve gruplar arasındaki düzenli ilişkiler sonucu meydana gelir. Çünkü toplumsal yapının ögelerini oluşturan statü, norm, değerler toplumsal ilişkilerin kurulmasını sağlayan bu etkileşimlerin sonucu oluşur.