Toplumların gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasının nedenleri nelerdir

Toplumların gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasının nedenleri nelerdir

toplumların gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasının nedenleri nelerdir?

Cevap: toplumların gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasının nedenleri;

  • Ekonomi,

  • Eğitim düzeyi,

  • Yönetim şekli,