Toplamları 96 olan iki sayıdan biri diğerinin 3 katıdır büyük olan sayı kaçtır

toplamları 96 olan iki sayıdan biri diğerinin 3 katıdır büyük olan sayı kaçtır?

Soruda verilen bilgiye göre, iki sayının toplamı 96’dır. Bu sayıları x ve y olarak adlandırabiliriz. Ayrıca soruda belirtildiği gibi, bu iki sayıdan biri diğerinin 3 katıdır. Bu bilgiyi de denklemleştirelim:

x = 3y veya y = 3x
Bu denklemi kullanarak, iki olası senaryoyu ele alabiliriz:

Senaryo 1: x, y’den büyüktür.

x + y = 96
x = 3y
3y + y = 96
4y = 96
y = 24
x = 3y = 72
Bu durumda, büyük olan sayı 72’dir.

Senaryo 2: y, x’den büyüktür.

x + y = 96
y = 3x
x + 3x = 96
4x = 96
x = 24
y = 3x = 72
Bu durumda da, büyük olan sayı 72’dir.

Sonuç olarak, hangi senaryo olursa olsun, büyük olan sayı 72dir.