Toplamları 12 olan farklı iki doğal sayının çarpımları en çok kaç olabilir?

Toplamları 12 olan farklı iki doğal sayının çarpımları en çok kaç olabilir?

Toplamları 12 olan farklı iki doğal sayının çarpımları en çok kaç olabilir?

Cevap: Toplamları 12 olan farklı iki doğal sayının çarpımları en çok olması için birbirine en yakın sayılar seçilir. Burada 6 ve 6 seçemeyiz sayılar farklıymış. Ozaman 7 ve 5 seçmeliyiz. Sayıların çarpımı 7.5=35 tir.