Tonyukuk kültigin bilge kağan anıtları türkçenin hangi tarihi dönemine aittir

tonyukuk kültigin bilge kağan anıtları türkçenin hangi tarihi dönemine aittir

tonyukuk kültigin bilge kağan anıtları türkçenin hangi tarihi dönemine aittir?

Cevap: Tonyukuk ve Bilge Kağan anıtları, Göktürk Kağanlığı dönemine aittir. Göktürk Kağanlığı 6. yüzyılın ortalarından 8. yüzyılın başlarına kadar var olan bir Türk devletidir. Anıtlar, Orhun Yazıtları olarak da bilinir ve Türk tarihinin en önemli kültürel hazinelerinden biridir. Anıtlar, Türk dilinin ve yazısının gelişimine ve Türk kültürünün tarihine ışık tutmaktadır.