Tımar sisteminde geliri yüzbin akçeden fazla olan dirlikler ne denir?

Tımar sisteminde geliri yüzbin akçeden fazla olan dirlikler ne denir?

Tımar sisteminde geliri yüzbin akçeden fazla olan dirlikler ne denir?

Cevap: Yıllık geliri 100.000 akçeden fazla olan arazilere HAS denir.