Tımar sistemi hangi padişah döneminde kaldırılmıştır?

Tımar sistemi hangi padişah döneminde kaldırılmıştır?

tımar sistemi hangi padişah döneminde kaldırılmıştır?

Cevap:
Tımar sistemi, Osmanlı İmparatorluğu’nda birçok değişikliğe uğramıştır. Tımar sitemi II.Mahmud döneminde kaldırılmıştır. Tanzimat Fermanı ile birlikte 1839 yılında yapılan düzenlemelerle tımar sistemi etkisiz hale getirilmiştir. Bu dönemde tımarlar artık sadece gelir kaynağı olarak kabul edilmiş, asker alma ve yönetim işlevleri ortadan kaldırılmıştır. Tımar sistemi daha sonra farklı adlar altında devam etmiş olsa da, eski gücünü kaybetmiştir.