Thomson atom modeli özellikleri nelerdir?

Thomson atom modeli özellikleri nelerdir?

Thomson atom modeli özellikleri

J.J. Thomson’un atom modeli, elektronların atom içinde serbestçe hareket ettiğini ve pozitif yüklü atomik kütlenin bu elektronlardan oluştuğunu öne sürmektedir. Thomson’a göre, atomik yapı çözülebilirdi ve elektronlar, atomun içindeki pozitif yüklü bir denize batırılmıştı. Model, elektronların atomik yüküne dikkat çekmesine rağmen, elektronların atomik yapıya gömülmüş ve atomun boyutuna orantılı olarak küçük olduklarını varsayıyordu.

Thomson atom modelinin özellikleri şunlardır:

 • Atom pozitif yüklü bir maddeden oluşur.

 • Atomun içinde bulunan elektronlar, artı yüklü maddede gömülüdür ve hareket etme eğilimleri yoktur.

 • Elektronun kütleleri çok küçüktür.

 • Atomun kütlesinin büyük çoğunluğu artı yüklü maddeden oluşur.

 • Bu modele göre Atom küre şeklindedir.

 1. Atomlar küçük, yuvarlak ve homojen yapılardır.

 2. Atomlar içerisinde elektronlar ve pozitif yüklü protonlar bulunur.

 3. Elektronlar, atom içinde serbestçe hareket edebilen negatif yüklü taneciklerdir.

 4. Atomların büyük çoğunluğu boştur ve küçük bir kısmı pozitif yüklü bir kütleyi oluşturur.

 5. Elektronlar, atomik yapıya gömülüdür ve atomik boyutlarda küçüktür.

 6. Elektronların atom içindeki davranışları, atomik özelliklerin nedenleridir.

Thomson atom modeli, bilim adamlarının atom yapısı hakkındaki anlayışını geliştirmiştir. Ancak, model, atomun iç yapısını tam olarak açıklamak için yetersizdi ve daha sonraki çalışmalar tarafından yerini daha gelişmiş modellere bırakmıştır