Tevhidi tedrisat kanunu nedir?

Tevhidi tedrisat kanunu nedir?

Tevhidi tedrisat kanunu nedir?

Cevap: Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türkiye’de 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen ve ülke genelinde eğitim sisteminin yönetimini düzenleyen bir kanundur. Bu kanun, cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde eğitimin ulusallaştırılması ve modernleştirilmesi için atılan önemli adımlardan biridir.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile, Türkiye’deki bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimi altına alınmıştır. Bu sayede ülke genelindeki eğitim sistemi daha merkezi bir yapıya kavuşmuş ve eğitim politikalarının belirlenmesi ve uygulanması daha kolay hale gelmiştir.

Kanun aynı zamanda, İslam dinine dayalı medrese eğitiminin laik bir eğitim sistemiyle birleştirilmesini de hedeflemiştir. Böylece, ülkedeki farklı etnik ve dini gruplar arasında eşitlik sağlanarak toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türk eğitim sisteminin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır ve günümüzde de Türkiye’deki eğitim sistemi üzerinde etkisi devam etmektedir.