Temel Kavramlar 1

 1. Hintli bir matematikçi olan Kaprekar yaptığı sayısal
  işlemler sonucu kendi adını verdiği bir sayı grubu bul-
  mustur
  n basamaklı bir x sayısının karesi alındığında, sağdaki
  n basamak ile solda kalan n veya n-1 basamak top-
  landığında sonuç yine x sayısını veriyorsa x sayısına
  Kaprekar sayısı denir.
  Örneğin;
  55-3025
  3025 sayısının sağdaki iki basamağındaki sayı 25,
  soldaki iki basamağındaki sayı 30 ve 30 + 25 = 55 ol-
  duğundan 55 bir Kaprekar sayısıdır.
  Buna göre, x9 sayısı bir Kaprekar sayısı ise x kaç-
  tır?
  A) 1
  B) 3
  C) 5
  D) 7
  E) 9