Temel Jeodezi dersi

Tusaga aktif projesi açıklayınız

TUSAGA-Aktif Sistemi ile ülkemiz de yeterli sayıda GNSS uydusu görülebildiği ve iletişim imkanlarının mümkün olduğu yerlerde, her hangi bir yer ve zamanda, birkaç saniye içerisinde, santimetre doğruluğunda gerçek zamanlı coğrafi konum bilgisi elde edebilirsiniz.