Tek bildiğim şey hiçbirşey bilmediğimdir sözü hangi filozofa aittir

Tek bildiğim şey hiçbirşey bilmediğimdir sözü hangi filozofa aittir

Tek bildiğim şey hiçbirşey bilmediğimdir sözü hangi filozofa aittir

Cevap: “Tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir” ifadesi, Sokrates’e atfedilen bir sözdür. Sokrates, Antik Yunan filozoflarından biridir ve bilginin sorgulanması, insanın kendini bilmesi, erdemli yaşam gibi konularda felsefi düşünceler geliştirmiştir. Ancak Sokrates, kendisinin gerçek bilgi sahibi olmadığını düşünmüştür ve bu nedenle de herhangi bir konuda kesin bir bilgiye sahip olduğunu iddia etmemiştir. Bu felsefi yaklaşımıyla, Sokrates, insanların kendi bilgi sınırlarının farkında olmaları gerektiği ve sürekli olarak öğrenme ve sorgulama sürecinde olmaları gerektiği fikrini benimsemiştir.