Taşların metamorfizmaya uğraması için gerekli şartlar hangisidir

Taşların metamorfizmaya uğraması için gerekli şartlar hangisidir

A) Basınç - Sıcaklık
B) Basınç -Rüzgâr
C) Nemlilik - Yağış
D) Zaman - Toprak

Taşların metamorfizmaya uğraması için gerekli şartlar hangisidir

Cevap: Taşların metamorfizmaya uğraması için gerekli şartlar A) Basınç - Sıcaklık’dır. Bu iki faktör, taşların kimyasal ve fiziksel özelliklerinde değişimlere neden olur ve böylece taşlar yeni bir yapıya dönüşür.

Bu süreç, genellikle yer kabuğunun derinliklerinde veya dağ oluşumları sırasında meydana gelir. Yüksek basınç altında taşlar sıkışabilir ve farklı bir yapıya dönüşebilir. Benzer şekilde, yüksek sıcaklık altında taşların mineralleri eriyebilir ve yeniden kristalleşebilir. Bu süreç sonucunda taşların özellikleri, içerdikleri mineraller ve yapıları tamamen farklı hale gelebilir.