Tasavvufta aklın ve duyuların yetersiz kaldığı konularda ilham yoluyla bilgi edinmeye ne denir

tasavvufta aklın ve duyuların yetersiz kaldığı konularda ilham yoluyla bilgi edinmeye ne denir

Tasavvufta aklın ve duyuların yetersiz kaldığı konularda ilham yoluyla bilgi edinmeye ne denir

Cevap: Tasavvufta, aklın ve duyuların yetersiz kaldığı konularda ilham yoluyla bilgi edinmeye “keşf” denir. Keşf, Allah’ın sırlarını direkt olarak keşfetmek için kullanılan bir yöntemdir ve bu durumda kişiye doğrudan ilham verilir.

Bu ilham sayesinde, kişi manevi konularda anlayış kazanır ve Allah’ın varlığına, birliğine ve sıfatlarına daha derin bir kavrayış elde eder. Tasavvufun en önemli prensiplerinden biri olan “marifetullah” (Allah’ı tanıma), keşf yoluyla gerçekleştirilebilecek bir hedef olarak kabul edilir.