Tasavvufta aklın ve duyuların yetersiz kaldığı kabul edilen konularda ilham yoluyla

Tasavvufta aklın ve duyuların yetersiz kaldığı kabul edilen konularda ilham yoluyla bilgi edinmeye ne denir?

Tasavvufta aklın ve duyuların yetersiz kaldığı kabul edilen konularda ilham yoluyla bilgi edinmeye ne denir?

Cevap; Tasavvufta aklın ve duyuların yetersiz kaldığı kabul edilen konularda ilham yoluyla bilgi edinmeye Keşf denir.