Taş toprak gibi maddelerden oluşan kara parçasına ne denir

taş toprak gibi maddelerden oluşan kara parçasına ne denir

taş toprak gibi maddelerden oluşan kara parçasına ne denir

Cevap: Taş, toprak ve benzeri doğal maddelerden oluşan kara parçasına “kara yerküre” veya kısaca “taş küre” denir. Bu, karasal alanları ifade etmek için kullanılan bir terimdir ve sularla kaplı olmayan karasal bölgeleri temsil eder. Dünya yüzeyinin yaklaşık %30’u karasal alandır ve bu alanlar çeşitli doğal özelliklere sahip olabilir, içinde çöller, ormanlar, dağlar, vadiler ve diğer coğrafi özellikleri barındırabilir.