Tarihi bir olay hangi bakış açısı ile incelenmelidir neden

Tarihi bir olay hangi bakış açısı ile incelenmelidir neden

Tarihi olaylar objektif bakış açısıyla incelenmelidir.

Çünkü; Tarih bulunduğu çağa göre şekillenen bir olgudur. Yaşanılan şeyler, sosyal, siyasi ve ekonomik hayat dönemin koşullarına göre değişim göstermektedir.

1 Like