Tarih soruları

seçeneklerini işaretleyiniz.

 1. Demokrasi, halkın yönetime katıldığı ve yönetimde
  söz sahibi olduğu bir yönetim şeklidir. Bu yönetim
  şeklinde insanlar, sahip oldukları görüş ve
  düşüncelerini tolerans sınırları içinde tartışarak
  rahatlıkla ortaya
  Seçmeli soruların doğru
  koyabilmektedir.
  Buna göre aşağıda verilen görüşlerden hangisi
  demokrasi ile bağdaşmaz?
  A) Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan bir
  yönetim şeklidir.
  B) Demokrasi, halkın görüş ve düşüncelerinin özgürce
  ortaya konulduğu bir yönetim şeklidir.
  C) Demokrasi, belli bir grubun her zaman üstün
  olduğu bir yönetim şeklidir.
  D) Demokrasi, tolerans sınırları içinde tartışma
  ortamının yaratıldığı bir yönetim şeklidir.
  E) Demokrasi, insan haklarını temel alan bir yönetim
  şeklidir.
 2. Aşağıdakilerden hangisi, demokratik vatandaşın
  taşıması gereken özelliklerinden biridir?
  A) Yönlendirmeye açık olma
  B) Katılımın düzeni bozacağına inanma
  C) Çeşitliliğe karşı çıkma
  D) Hak ve özgürlüklerini bilme
  E) Sosyal adalete inanmama
 3. Aşağıda verilenlerden hangisi, temsili
  demokrasinin bir çeşidi değildir?
  A) Parlamenter sistem
  B) Meclis hükümeti
  C) Başkanlık sistemi
  D) Yarı başkanlık sistemi
  E) Doğrudan demokrasi
 4. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel
  niteliklerindendir?
  A) Çoğunlukçuluk
  B) Katılım ve çoğulculuk
  C) Seçilme
  D) Güçler birliği
  E) Kanun devleti
  B. Aşağıda verilen açıklamalardaki boş bırakalan
  sözcüklerle tamamlayınız.
 5. Cumhuriyet bir …
  demokrasi ise bir…
 6. Hak ve özgürlükler
  sorumluluklarını yerim
  davranma vb.
  özellikleridir.
  C. Aşağıdaki açıklan
  başına “D”, yanlış c
 7. () Hukuk devletin
  hukuka uygun olarak
  ilkesi kabul edilir.
  2.() Sivil toplum ku
  aktif katılımına yards
 8. () Siyasi partiler d
  değildir.
 9. () Ülkemizde doğ
  uygulanmaktadır.
 10. () Devlet başkanlı
  ve yasamayı meclisin
  hükümeti denir.
  C. Aşağıda verilen
 11. Karl Popper’in "D
  olmamış bir şeyin ad
  Açıklayınız.
 12. Demokrasinin var
 13. Andrew Gines’in,
  sürdürülebilir bir dün
  demokratik vatandas
  Idemokratik sürecin
  değerlendiriniz.
 14. Demokrasinin tem
  değerlerin demokrat
  açıklayınız.
 15. Parlamenter deme
  arasındaki benzer ve