Tarih inceleme alanına giren sosyal ve kültürel olaylara örnek veriniz

Tarih inceleme alanına giren sosyal ve kültürel olaylara örnek veriniz

Örnek olarak,

  • kavimler göçü

  • Rönesans

  • Fransız ihtilali

  • Uşi antlaşması

Vb olaylar verilebilir.

Malazgirt savaşı