Tarih bilimin fen bilimlerine göre farklı yöntemler izlemesinin nedenleri

Tarih bilimin fen bilimlerine göre farklı yöntemler izlemesinin nedenleri nelerdir

Tarih bilimin fen bilimlerine göre farklı yöntemler izlemesinin nedenleri

Tarih bilimi, fen bilimleri ile farklı yöntemler izler çünkü tarih bilimi, insan topluluklarının geçmişteki sosyal, kültürel ve politik davranışları hakkında bilgi edinmeye çalışırken, fen bilimleri doğal dünyayı anlamaya ve açıklamaya odaklanır. Aşağıda tarih biliminin fen bilimlerinden farklılık gösteren bazı nedenleri bulabilirsiniz:

  1. Veri kaynakları: Tarih bilimciler, belgeler, yazıtlar, haritalar, arkeolojik kalıntılar ve sözlü tarih gibi insan topluluklarının geçmişle ilgili materyallerini kullanırlar. Bu kaynaklar insan faaliyetlerinin ölçülebilir olduğu bilimsel deneylere göre daha az sayıda veri sağlar.

  2. Kaynakların yorumlanması: Tarih bilimciler, kaynaklarının yorumlanması konusunda birçok zorlukla karşı karşıya kalırlar. Tarihsel belgeler genellikle açık değildir ve farklı yorumlamalara yol açabilir. Bu nedenle, tarih bilimcileri, kaynaklarının doğru bir şekilde yorumlanması için tarihsel araştırma yöntemlerine dayanan eleştirel bir yaklaşım benimserler.

  3. Neden-sonuç ilişkileri: Tarih bilimcileri, neden-sonuç ilişkilerinin doğruluğunu kesin olarak belirlemek için sık sık güçlü delillere ihtiyaç duyarlar. Ancak, tarihsel olayların karmaşık neden-sonuç ilişkileri, tek bir faktörün tek başına bir sonuca neden olduğu fen bilimleri ile karşılaştırıldığında daha zor belirlenebilir.

  4. Değişkenlik: Tarih bilimcileri, geçmişteki olayların birbirine benzemeyen durumlarının farkındadırlar. Bu değişkenlik, tarihsel olayların neden-sonuç ilişkilerini belirlemeyi daha zor hale getirir.

  5. Ahlaki sorumluluklar: Tarih bilimcileri, insanların geçmişte yaptıklarının etik sorumluluğunu da taşırlar. Bu nedenle, tarih bilimcileri, tarihsel olayları yorumlarken, insan haklarına saygılı ve herhangi bir yanlış anlamaya veya kötüye kullanıma yol açabilecek açıklamalar yapmaktan kaçınmaları gerektiğine inanırlar.

Tüm bu nedenler, tarih biliminin fen bilimlerinden farklı bir metodoloji kullanmasına neden olur.

Tarih bilimi geçmişe dönük gemiş olayları incelediği için tekrarlanması ve üzerinde deney yapılması mümkün değildir. Tarih bilimi geçmişte yaşanan ve biten olaylar ile ilgilenir. Neden sonuç ilişkisine dayandırarak olayları inceler

Fen Bilimlerin de ise tarih biliminden farklı olarak deney ve uygulamalar yapılır.