Taoizm ve konfüçyanizm hangi grupta yer alan dinler

taoizm ve konfüçyanizm hangi grupta yer alan dinler

taoizm ve konfüçyanizm hangi grupta yer alan dinler

Cevap: Taoizm ve Konfüçyanizm, Doğu Asya’da ortaya çıkan ve “felsefi inançlar” (Taocu dinler) olarak kabul edilen öğretilerdir. Bu öğretiler genellikle “felsefi ve etik sistemler” veya “geleneksel Çin düşüncesi” olarak sınıflandırılırlar. Taoizm ve Konfüçyanizm, tam olarak dini ibadetler ve ritüeller üzerine değil, daha çok yaşamın anlamı, etik değerler ve doğaya uyum gibi konulara odaklanan öğretilerdir. Bu nedenle genellikle “dini olmayan felsefi inançlar” olarak anılırlar.