Taoizm temel ilkesi hangisidir

taoizm temel ilkesi hangisidir

Taoizm temel ilkesi hangisidir

Cevap: Taoizm’in temel ilkesi “Tao” (Doğa Yasası) olarak bilinir. Tao, doğanın ve evrenin özünde bulunan dengenin, uyumun ve işleyişin anlaşılmasıdır. Her şeyin yaratılışı ile birlikte var olan bu ilkeye göre, evrenin işleyişi için uyumlu bir denge vardır ve insanın da bu dengeyi yakalaması gerekmektedir.

Taoizm’e göre insan, doğanın bir parçasıdır ve kendisi de bu doğal düzenin bir parçası olarak yaşamalıdır. İnsanın içsel huzur ve mutluluğu elde etmek için doğanın akışına uyumlu bir şekilde yaşaması gerekir. Taoizm’de, insanın zihnindeki düşüncelerin, arzuların, ego’nun ve isteklerin bizi doğal dengeden uzaklaştırdığına inanılır. Dolayısıyla, insanın içsel huzurunu koruyabilmesi için basit, mütevazı ve sade bir hayat sürmesi gerekmektedir.