Tanzimat fermanı osmanlı siyasi ve sosyal hayatında

Tanzimat fermanı osmanlı siyasi ve sosyal hayatında meydana getirdiği değişiklikler neler olmuştur

Tanzimat döneminde,

  • Özel mülkiyete güvence getirildi,

  • İltizam usulü kaldırılarak vergi sistemi iyileştirildi.

  • Ticaret hukuku Avrupa ülkeleri örnek alınarak geliştirldi

  • Taşra yönetim sistemi değiştirildi (vilayet nizamnamesi)