Tam Rekabet Piyasası Özellikleri

Tam rekabet piyasası, birçok satıcının ve alıcının bulunduğu, ürünlerin homojen (aynı) olduğu ve giriş çıkışların serbest olduğu bir piyasa türüdür. Bu piyasalarda, hiçbir firma tek başına fiyat belirleyemez ve her firma, diğer firmaların fiyatlarına uygun olarak fiyat belirler. Bu yazıda, tam rekabet piyasasının özelliklerini inceleyeceğiz.

İçindekiler

 • Giriş
 • Tam Rekabet Piyasasının Tanımı
 • Homojen Ürünler
 • Fiyat Alıcılar Tarafından Belirlenir
 • Firma Sayısı
 • Giriş ve Çıkışların Serbest Olması
 • Kısa Dönem ve Uzun Dönem Fiyat Esnekliği
 • Piyasa Şeffaflığı
 • Karlar ve Zararlar
 • Kaynakların Verimli Kullanımı
 • Sonuç
 • Sıkça Sorulan Sorular

Giriş

Tam rekabet piyasası, ekonomi teorisinde en temel piyasa türlerinden biridir. Bu piyasalarda, birçok satıcı ve alıcının varlığı ile herhangi bir firmanın tek başına fiyat belirleyememesi nedeniyle, rekabet yüksektir. Tam rekabet piyasalarında, her firma homojen ürünler satmaktadır ve giriş çıkışların serbest olması nedeniyle, yeni firmalar piyasaya kolayca girebilirler.

Tam Rekabet Piyasasının Tanımı

Tam rekabet piyasası, birçok satıcının ve alıcının bulunduğu, ürünlerin homojen (aynı) olduğu ve giriş çıkışların serbest olduğu bir piyasa türüdür. Bu piyasalarda, hiçbir firma tek başına fiyat belirleyemez ve her firma, diğer firmaların fiyatlarına uygun olarak fiyat belirler.

Homojen Ürünler

Tam rekabet piyasalarında, firmalar tarafından satılan ürünler homojendir. Yani, aynı kalite, boyut, özellik ve hizmet seviyesine sahiptirler. Bu, tüketicilerin fiyatlar arasındaki farklılıklardan etkilenmeden, sadece ürünün kendisine odaklanmasını sağlar.

Fiyat Alıcılar Tarafından Belirlenir

Tam rekabet piyasalarında, fiyatlar alıcılar tarafından belirlenir. Firma sayısı fazla olduğu için, hiçbir firma diğerlerine göre daha güçlü değildir ve alıcıların taleplerine göre fiyatlar şekillenir.

Firma Sayısı

Tam rekabet piyasalarında, birçok firma yer alır. Bu da rekabetin yüksek olmasını sağlar. Her firma, pazara girmek için düşük maliyetli bir yol bulabilir ve başarılı olabilir.

Giriş ve Çıkışların Serbest Olması

Tam rekabet piyasalarında, giriş ve çıkışlar serbesttir. Yeni firmalar rahatlıkla piyasaya girebilirler ve var olan firmalar da kolayca çıkabilirler. Bu da, rekabetin sürekli yüksek seviyelerde kalmasını sağlar.

Kısa Dönem ve Uzun Dönem Fiyat Esnekliği

Tam rekabet piyasasında, fiyat esnekliği kısa dönemde daha yüksektir. Firmaların maliyetleri aniden artarsa, fiyatları hemen yükseltmek durumunda kalabilirler. Ancak uzun dönemde, yeni firmalar pazara girdikçe, fiyatlar düşer ve kar oranları düşer.

Piyasa Şeffaflığı

Tam rekabet piyasalarında, piyasa şeffaflığı yüksektir. Fiyatlar hızlı bir şekilde değişebilir ve tüketiciler fiyatları karşılaştırarak en uygun seçeneği tercih edebilirler. Bu da, firmaların rekabetçi fiyatlandırma stratejileri geliştirmelerini zorunlu kılar.

Karlar ve Zararlar

Tam rekabet piyasasında, uzun dönemde tüm firmalar normal kar ile yetinmek durumundadır. Normal kar, bir firmanın maliyetlerini karşılayacak kadar gelir elde etmesi anlamına gelir. Ancak kısa dönemde, bazı firmalar normal karın altında kar elde edebilirler veya zarar edebilirler.

Kaynakların Verimli Kullanımı

Tam rekabet piyasaları, kaynakların verimli kullanılmasını teşvik eder. Firmalar, üretim sürecinde en verimli yöntemleri kullanarak maliyetlerini düşürmeye çalışırlar. Bu da, ekonomik kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlar.

Sonuç

Tam rekabet piyasası, birçok satıcının ve alıcının bulunduğu, ürünlerin homojen (aynı) olduğu ve giriş çıkışların serbest olduğu bir pazardır. Rekabetin yüksek olması nedeniyle, hiçbir firma tek başına fiyat belirleyemez ve her firma diğer firmaların fiyatlarına uygun olarak fiyat belirler. Tam rekabet piyasaları, kaynakların verimli kullanımını teşvik eder ve tüketiciler için rekabetçi fiyatlar sunar.

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Tam rekabet piyasası nedir?
 • Tam rekabet piyasası, birçok satıcının ve alıcının bulunduğu, ürünlerin homojen (aynı) olduğu ve giriş çıkışların serbest olduğu bir piyasa türüdür.
 1. Fiyatlar tam rekabet piyasasında kim tarafından belirlenir?
 • Tam rekabet piyasasında, fiyatlar alıcılar tarafından belirlenir.
 1. Tam rekabet piyasasındaki firmaların normal kar seviyesi nedir?
 • Tam rekabet piyasasındaki firmalar normal kar seviyesinde faaliyet gösterirler.
 1. Kaynakların verimli kullanımı neden tam rekabet piyasalarında önemlidir?
 • Tam rekabet piyasaları, kaynakların verimli kullanılmasını teşvik eder ve ekonomik kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlar.
 1. Tam rekabet piyasasının özellikleri nelerdir?
 • Tam rekabet piyasasının özellikleri; homojen ürünler, fiyatların alıcılar tarafından belirlenmesi, firma sayısının fazla olması, giriş ve çıkışların serbest olması, kısa dönem ve uzun dönem fiyat esnekliği, piyasa şeffaflığı, normal kar seviyesinde faaliyet ve kaynakların verimli kullanımıdır.

Sonuç

Tam rekabet piyasası, birçok satıcının ve alıcının bulunduğu, ürünlerin homojen (aynı) olduğu ve giriş çıkışların serbest olduğu bir pazardır. Bu piyasalarda firmalar, normal kar seviyesinde faaliyet gösterirler ve fiyatlar alıcılar tarafından belirlenir. Kaynakların verimli kullanımı teşvik edilir ve tüketiciler için rekabetçi fiyatlar sunulur.