Tahmini pil ömrü 10 saat 24 dakika Yanda bir telefonun görseli verilmiştir

08:32
%60
Tahmini pil ömrü
10 saat 24 dakika
Yanda bir telefonun görseli
verilmiştir. Telefon şarj edil-
dikten sonra kullanılmamış-
tır. Saat 08.12’de telefonun
pil kullanımı incelendiğinde
pilin şarjının % 60 doluluk
oranı varken 10 saat 24 da-
kika sonra pilin tamamının
tükeneceği gösterilmiştir.
Buna göre, telefon şarj aletinden saat kaçta çı-
karılmıştır?
A) 00:48
B) 00:52
D) 01:28
C) 01:16
E) 01:34

Anlamadığın yeri sorabilirsin @Studymate

2 Likes