Suruma acil cevap

Aşağıdaki O merkezli çemberin çap ve yarıçapları belirleyiniz