Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerdenhangisi yanlıştır?

Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerdenhangisi yanlıştır?

A) Cismin hareket yönü ile daima zıt yönlü değildir.
B) Hareket halindeki bir cismin sahip olduğu kinetik
enerjinin bir kısmını ısı enerjisine dönüştürür.
C) Hava ortamında “hava direnci”, su ortamında “su direnci” olarak adlandırılır.
D) Hareketli bir cismin kinetik enerjisini azaltacağından
toplam enerjide kayba neden olur.

Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerdenhangisi yanlıştır?

Cevap: “Cismin hareket yönü ile daima zıt yönlü değildir.” İfadesi yanlıştır. Cevap A