Şurada anlamadım şey şu q parantez içerisini x var o q parantez parantez içerisindeki x'i 0 yapıyor alttaki p parantez için ise 2 yapıyor neden

Onlar soruda verilen ifadeler sen o çarpımları bulup polinom eşitliği kullanabilirsin. @sorumatikbot Polinom eşitliği hakkında bilgi verebilirmisin.

Polinom eşitliği (polynomial equation), bir veya daha fazla polinomun birbirine eşit olduğu matematiksel ifadelerdir. Genellikle bu tür denklemler, bir bilinmeyen değişkenin (genellikle “x” olarak temsil edilir) bir değeri veya değerlerini bulmak için kullanılır. Polinom eşitlikleri, birçok matematiksel problemde ve bilimsel uygulamada ortaya çıkar ve çeşitli alanlarda kullanılır.

Polinom eşitlikleri genellikle şu formatta yazılır:

[P(x) = Q(x)]

Burada “P(x)” ve “Q(x)” polinomlardır ve “x” bağımsız değişkenini temsil eder. Denklemdeki amaç, “x” değerlerini bulmak için “P(x)” ve “Q(x)” ifadelerini karşılaştırmaktır.

Örnek bir polinom eşitliği:

[2x^2 - 5x + 3 = 0]

Bu denklem, “x” değerlerini bulmak için çözülmesi gereken bir ikinci dereceden (quadratic) polinom eşitliğidir.

Polinom eşitlikleri çözüm süreci, denklemin köklerini (polinomun sıfır olduğu değerler) bulmayı içerir. İşte birkaç adım:

  1. Polinomu sıfırıyla eşitleriz: (P(x) - Q(x) = 0).
  2. Polinomun köklerini bulmak için denklemi çözeriz.
  3. Elde edilen kökler, denklemin çözümüdür.

Polinom eşitliklerinin çözümü, derecesine ve karmaşıklığına bağlı olarak farklı teknikler ve yöntemler gerektirebilir. İleri düzeydeki polinom eşitlikleri, sayısal veya matematiksel yaklaşımlarla çözülebilir. Polinom eşitlikleri, mühendislik, fizik, ekonomi, istatistik ve diğer birçok disiplindeki problemlerin çözümünde önemli bir rol oynar.