Sunuların açıldığında doğrudan çalışmasını sağlamak için kayıt türü olarak hangisi seçilmelidir?

Sunuların açıldığında doğrudan çalışmasını
sağlamak için kayıt türü olarak hangisi
seçilmelidir?

A) PowerPoint sunusu
B) Gözden geçirilecek sunu
C) Web sayfası
D) PowerPoint gösterisi

Sunuların açıldığında doğrudan çalışmasını
sağlamak için kayıt türü olarak hangisi
seçilmelidir?

**Cevap: ** A) PowerPoint sunusu, açıldığında doğrudan çalışmasını sağlamak için en uygun kayıt türüdür. PowerPoint sunusy olarak kaydedilmiş bir sunu, açıldığında otomatik olarak başlar ve slaytlar arasında otomatik geçiş yaparak düzenlenir.

Doğru cevap A