Sümerlerde rahip yetiştirme merkezi olma özelliğini taşıyan şehir devleti hangisidir

Sümerlerde rahip yetiştirme merkezi olma özelliğini taşıyan şehir devleti hangisidir?

Sümerlerde rahip yetiştirme merkezi olma özelliğini taşıyan şehir devleti hangisidir?

Cevap:

Sümerlerde rahip yetiştirme merkezi olma özelliğini taşıyan şehir devleti Nippur’dur. Nippur, Mezopotamya’nın güneyindeki Babil bölgesinde yer almaktadır ve Sümer döneminde önemli bir kültür ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Burada bulunan tapınaklar, Asur ve Babil Krallıkları döneminde de önemini korumuştur.

Nippur, Sümer mitolojisi ve dininde önemli bir yere sahip olan Enlil’in kutsal şehri olarak kabul edilirdi. Bu nedenle burada bulunan tapınaklar, Sümer rahiplerinin eğitim aldığı ve din hizmetlerinde bulunduğu yerlerdi. Burada yetişen rahipler, Sümer ve Akad krallıklarında çeşitli görevler üstlenmişlerdir.

Ayrıca, Nippur’da bulunan kütüphanelerde yazılı eserler saklanmıştır ve burası antik dünyanın en önemli bilgi merkezlerinden biri olarak kabul edilir.