Su kanalının giriş kısmındaki parabol modelinin denklemi f(x) olduğuna göre su kanalının A ve B ayakları arasındaki uzaklık kaçtır?

Yukarıdaki şekilde mühendis Tolga Bey koordinat düzleminde girişi parabol biçiminde olan su kanalını modellemiştir.

Su kanalının giriş kısmındaki parabol modelinin denklemi f(x) olduğuna göre su kanalının A ve B ayakları arasındaki uzaklık kaçtır?