Stagflasyon ilk defa hangi krizde görüllmüştürrr?i

Stagflasyon ilk defa hangi krizde görülmüştürrr?

Stagflasyon terimi, ilk olarak 1970’lerde yaşanan küresel petrol krizi sırasında ortaya çıkmıştır. Bu kriz, OPEC ülkelerinin petrol fiyatlarını artırmasıyla başlamış ve enerji maliyetlerindeki hızlı yükseliş, enflasyonu ve ekonomik durgunluğu bir arada yaşanan bir duruma yol açmıştır. Bu dönemde birçok ülke, yüksek enflasyon oranlarıyla birlikte düşen ekonomik büyüme ve yüksek işsizlikle karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle, 1970’lerdeki küresel petrol krizi ve sonuçları, stagflasyonun ilk belirgin örneği olarak kabul edilir.

1 Like