Sözel mantık

Bir dershanede öğrenciler için toplam dokuz saatlik bir tekrar programı düzenlenmiştir. Düzenlenen programla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

Programda Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve geometri dersleri anlatılacaktır.

En fazla ders saati Türkçeye ayrılmıştır.

Sayısal derslerin hiçbiri peş peşe saatlerde de

ğildir.

İlk ve son saatler aynı ders anlatılacaktır. Tarih dersleri peş peşe saatlerde anlatılacaktır. Programda 2. saat Türkçe, 7. saat coğrafya dersine ayrılmıştır.

Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdaki seçe neklerin hangisinde kesinlikle tarih dersi olamaz

Cevap E mi ?