Sözcüklerin birbiriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı nedir?

Sözcüklerin birbiriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı nedir?

A) Cümle bilgisi

B) Biçim bilgisi

C) Köken bilim

D) Anlam bilim

Sözcüklerin birbiriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı anlam bilgisi dir.

Cevap: D