Soz sanatlarini gosterir misiniz

  1. Sen ne biçim uygarlıksın

II. Parmağın tetiğe yapışık

III. Özgürlük beslersin kafeste

IV. Kadınların çiçek açmış

V. Sıcaklığı vitrinlere yapışık

Yukarıdaki numaralanmış dizeler ve kullanılan söz sanatlarıyla ilgili aşağı melerden hangisi yanlıştır?

AI. de istifham vardır.

II. de mecazımürsele başvurulmuşt III. de tezatlı bir söyleyişe yer veriln

DIV. de istiare vardır.

EY V. de tevriye vardır.