Sovyet rusya ile imzalanan moskova antlaşması maddeleri nelerdir

sovyet rusya ile imzalanan moskova antlaşması maddeleri nelerdir

sovyet rusya ile imzalanan moskova antlaşması maddeleri nelerdir

Cevap: Moskova Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında 16 Ekim 1921 tarihinde imzalanmış bir antlaşmadır. Antlaşmanın ana maddeleri şunlardır:

  • Türkiye ile Sovyetlerin dostane ilişkiler içinde olacağı ve herhangi bir saldırı durumunda birbirlerine yardım edecekleri kabul edilmiştir.

  • Kars, Ardahan ve Batum vilayetleri Türkiye’ye bırakılmıştır. Türkiye de Gürcistan’a Artvin vilayetini vermiştir.

  • Türkiye, Sovyetler Birliği’nin iç işlerine karışmayacak ve Sovyetler Birliği de Türkiye’nin iç işlerine karışmayacaktır.

  • Taraflar arasında ticari ilişkiler kurulacak ve bu ilişkiler serbest olacaktır.

  • Taraflar, askeri keşif uçakları için güvenli bölgeler oluşturacaklar ve bu bölgelerin sınırları belirlenecektir.

  • Taraflar arasındaki sınırın kesin çizgisi tespit edilecek ve belirlenen sınıra göre yaşayan halkın hakları korunacaktır.

Antlaşma, Karadeniz Bölgesi’ndeki siyasi dengenin oluşmasına katkı sağlamış ve Türkiye-Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin gelişmesine zemin hazırlamıştır.