Soruyu yapar misiniz

Her kutunun içerisinde kutu üzerinde yazan sayı kadar zarf bulunmaktadır:

18

Rafet 19 yazan kutudaki tüm zarfları diğer kutulara eşit olarak paylaştirmiş ve kutuyu tamamen boşaltm

Son durumda kutuların içinde, üzerinde yazan sayıdan bir fazla adette zarf bulunmaktadir.

Rafet kutulardan herhangi ikisini seçtiğinde kutu içlerindeki zarf sayılan aralarında asal olmasin istiyor. Bunu sağlamak için bazı kutuları sıradan çıkarıp içlerindeki zarflan ise 19 numaralı kutuda birleştirmek istiyor

19 numaralı kutu sadece artan zarfları biriktirmek için kullanılacaktır.

137

15

  1. Kutu

  2. Kutu

Buna göre kalan kutulardaki zarf sayıları ikişerli olarak aralarında asal olmasını sağlanabilmesi için 19

nolu kutuda en az kaç adet zarf biriktirilebilir?

A) 108